Participatieraad Haarlem geeft advies

1362848117_Cog

Wie zijn wij

Een dwarsdoorsnede van de Haarlemse burger die gevraagd en ongevraagd advies geeft aan de Haarlemse gemeenteraad. Lees meer >>

1362848117_Cog

Wat doen wij

Gevraagd en ongevraagd advies geven aan de gemeenteraad en het college B&W op het brede sociale culturele domein van Haarlem.
Lees meer >>

1362848117_Cog

Contact

Postbus 511, 2003 PB Haarlem
Secretaris Saskia Augustin
Tel: 023-5115273
participatieraad@haarlem.nl

Diversiteitsbeleid Haarlem; Denk en praat mee!

Diversiteitsbeleid Haarlem; Denk en praat mee

De Participatieraad organiseert op 21 mei 2017 in Hotel Haarlem-Zuid een conferentie over het diversiteitsbeleid van Haarlem.

De bijeenkomst is bedoeld voor de achterban van alle Haarlemse belangenorganisaties van migranten, maar natuurlijk zijn ook mensen die niet direct aan een belangenorganisatie zijn verbonden van harte welkom. Wij vragen de deelnemers aan de hand van concrete thema’s om mee te denken en meepraten over het advies dat de Participatieraad aan de gemeente zou moeten geven over de invulling van het diversiteitsbeleid.

Wij willen u graag uitnodigen om aanwezig te zijn op de bijeenkomst. Tevens willen we u verzoeken om zoveel mogelijk uw achterban op te roepen om ook aanwezig te zijn om mee te denken en mee te praten.

Het programma van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

13.00:    Inloop een aanmelding
13.30:    Opening door de voorzitter van de Participatieraad, mw. R. Nelemaat
14:00     Start werkgroepen (inventarisatie problemen)

  • Arbeidsmarkt en werkgelegenheid
  • Inkomen en minimabeleid
  • Onderwijs
  • Jeugdhulpverlening
  • Cultuur
  • Prettig wonen in de wijk

14:45                     Pauze
15:00                     Vervolg werkgroepen (formuleren oplossingen)
15:45                     Pauze
16:00                     Presentatie werkgroepen
17:00                     Informeel samenzijn met een drankje en een hapje.

Wij hopen u te mogen ontvangen op 21 mei 2017.

Met vriendelijke groet,

Ruth Nelemaat, voorzitter Participatieraad

Participatieraad Haarlem geeft advies

De Participatieraad Haarlem is onafhankelijk en heeft de taak om de gemeenteraad en het college van Burgemeester & Wethouders gevraagd en ongevraagd te adviseren op het brede sociaal culturele domein van Haarlem. Gericht op al het beleid dat wordt ontwikkeld door de gemeente Haarlem op het gebied van Werk & Inkomen, Wonen, Welzijn en Zorg, Diversiteit en de Multiculturele samenleving. 
Kortom de onderwerpen waar elke Haarlemmer vroeg of laat wel mee te maken krijgt.

Lees meer >>

Participatieraadhaarlem